Our Services
บริการ ธรรมะใกล้มือ หอจดหมายเหตุฯ

     เป็นระบบ IVR และ SMS Broadcast ที่ให้บริการ Content เกี่ยวกับธรรมะให้กับลูกค้าผู้ใช้งาน AIS โดยลูกค้าสามารถโทรเข้ามาฟังธรรมะประจำวัน และธรรมะย้อนหลังได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยผ่านทางระบบ IVR ของ AIS นอกจากนี้ลูกค้ายังจะสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ SMS ธรรมะรายวันได้ฟรีอีกด้วย

รูปที่ 10 แสดงหน้า WAP Page ของบริการธรรมะใกล้มือ

@2021 All Rights Reserved