Our Services
Mobile VoIP

      ระบบอัจฉริยะที่สามารถคุยโทรศัพท์ในรูปแบบ VoIP ได้โดยผ่านทาง Software ที่ชื่อ Skype on Mobile ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถทำการเชื่อมต่อกับระบบ Skype IM ที่โด่งดังไปทั่วโลก เพื่อให้ user ที่ใช้งานสามารถทำการโทรศัพท์คุยกันได้อย่างไม่อั้นในอัตราการใช้บริการที่ถูกมาก

     โปรแกรม Skype on Mobile เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานเหมือนกับ VoIP โดยใช้หลักการในการบีบอัดสัญญาณเสียงให้อยู่ในรูป Digital แล้วทำการส่งไปยัง Node ปลายทาง (คู่สนทนา) โดย Node ปลายทางจะทำการถอดรหัสข้อมูลที่ได้บีบอัดไว้ แล้วทำการเปลี่ยนเป็นสัญญาณ Analog และคลื่นความถี่ที่เราได้ยิน โดยรูปแบบการส่งข้อมูลแบบนี้เป็นการใช้ Bandwidth ของ Network ที่ต่ำมาก ทำให้สัญญาณเสียงที่ได้ยินมีความคมชัดเป็นอย่างมาก

รูปที่ 15 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายของระบบ IM Plus และ Skype on Mobile

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอของโปรแกรม IM Plus และ Skype on Mobile

@2021 All Rights Reserved